ALACSONY ENERGIAIGÉNYŰ ALAGÚT-ELVEN MŰKÖDŐ, INTELLIGENS
       FOLYAMATVEZÉRLÉSSEL ELLÁTOTT FAIPARI SZÁRÍTÓKAMRA KIFEJLESZTÉSE

       A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretei között kiírt Vállalatok K+F+I
       tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében (GINOP-2.1.2-8.1.4-16) című
       konstrukiójából nyújtott támogatásból utatás-fejlesztési projekt valósul meg, amely során
       egy teljesen újszerű, alagút-elven működő, intelligens folyamatvezérléssel ellátott
       faipari szárítókamra kifejlesztésére kerül sor.


       A Faguss Kft. 2017. évben pályázatot nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
       Program keretei között kiírt Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék
       keretében (GINOP-2.1.2-8.1.4-16) tárgyú felhívásra Alacsony energiaigényű alagút-elven működő,
       intelligens folyamatvezérléssel ellátott faipari szárítókamra kifejlesztése címmel, amelyen
       165 122 674 Ft vissza nem térítendő, továbbá 115 585 871 Ft visszatérítendő támogatásban részesült.
       A projektmegvalósítás időszaka 2019. 04. 01-től 2021. 03. 31-ig tart.

       A projekt során kifejlesztésre kerülő technológia új, jelenleg a faipari szárítókamrák esetében
       nem használt megoldásokat alkalmaz. A faipari szárítás során használt jelenlegi technológiához
       képest az alkalmazni tervezett új technológia számos innovatív elemet tartalmaz, a fűrészáru az
       eddigiektől eltérő, hatékonyabb keringetési rendszer kialakítását jelenti. Újdonság, hogy a
       kamrában a korábban tetszőlegesen elhelyezett levegő keringető rendszer a kamrában központi
       helyet kap. A kamrában elhelyezett keringető rendszer egy széles, a kamra majdnem teljes
       keresztmetszetét elfoglaló ernyőn keresztül szívja a levegőt. A rakatok köré kialakított
       alagutak ehhez az ernyőhöz kerülnek csatlakoztatásra. Ez az elrendezés megakadályozza,
       hogy a térben a levegő a rakatok között áramoljon, elsősorban a "holt" térben, mivel számára
       ez a legkönnyebb út. Az alagutak és az ernyő egy úgynevezett pozitív és negatív teret választ
       el egymástól, a kiáramoltatott levegő a kazántérben szabadon kering, azonban az elszívás csak
       az alagutakban történik, így a kiáramoltatott levegő - mivel a csatornákban a légnyomás
       jelentősen csökken - automatikusan a csatornák beáramló nyílása felé áramlik, ám ehhez így
       nem szükséges külön áramoltató rendszer kialakítása. A kazántechnológia szintén innovatív,
       a fűtési rendszernek alkalmas fűrészpor, gyaluforgács fokozatmentes adagolású eltüzelésére,
       valamint, egyéb fűrészüzemi melléktermék fokozatos tüzelésére. A fejlesztés eredményeként a
       szárítótérben általában alkalmazott körülbelül 4 kWh energiaigényű rendszer helyett a tervek
       szerint 1,5 kWh energiaigényű rendszer elegendő.

       A projektmegvalósítás során kifejlesztésre kerülő technológia olyan innovatív, egyedi megoldásokat
       tartalmaz, amely számottevő hatással lehet a fa- és bútoripari technológiai folyamatokra, ezáltal
       pedig az egész ágazatra. Az újonnan kifejlesztett alagút elven működő szárítási eljárás innovatív
       tartalma okán az azzal elérhető eredmény a hazai fa- és bútoripar árbevételére is pozitív hatással
       lesz, ami nemzetgazdasági szintű jelentőséggel bír.

       További információ kérhető:
       Gál Ferenc ügyvezető
       8900 Zalaegerszeg, Závodszky út 40.
       Telefon: +36 30 9397647
       e-mail: fagusskft91@gmail.com